فقط برای او...

در دوران تحصیل دبیری داشتم که روزی شعر یکی از اساتید دوران دانشجویی اش رو برامون خوند ولی نامی از شاعرش نبرد ، من شعر رو یادداشت کردم و در این پست قرار میدم.

شاعر گرامی امیدوارم من رو ببخشید که بدون ذکر نامتون این اثر رو تقدیم دوستانم میکنم...انقدر پرمعنا و زیباست که نمیشه ازش گذشت.

 

لحظه ها همچو کروری گذرا          اندرون جوی سرازیری عمر                                     بی تفاوت به نگاه من و تو

بی تفاوت به نگاه نگران دگران       بی صدا، بی فریاد، بی امان می گذرد                 گاه در نقطه ای در معبر خویش

نقطه کو فوران میکند آلام درون      سر به یک صخره فرو می کوبد                                  آهی از سینه فرامی خواند

اشکی از دیده فرو می ریزد           ناگهان ظرف بلورین سکوت                                        به طنین نفسش می شکند

و خروشی ز میان می خیزد            آه ایام گذشت...

                      دیگر این سلسله پرسودا نیست         

پس امروز دگر فردا نیست               نوری از روزنه چادر شب پیدا نیست

این سپیدی که تو نورش دانی        موی اسپید سروصورت من                                           برف ایام تن است

               حاصل عمر پر از رنج و مرربار من است...

لیک من معتقدم           عمر اگر پار شود               تن اگر پیر شود

این طبیعت                 ز من و عشق تو                دلگیر شود

لحظه ای                    من ز تمنای تو                   غافل نشوم

دل زمهرت نکنم         جز در عشق و وصالت            در دیگر نزنم

توئی                       آرامش من                         منت و خواهش من

تو اگر سایه دریغم نکنی            

مهرت از سینه من کم نکنی              

عمر اگر رفت نگویم افسوس

                               تن اگر مرد نگویم هیهات............

/ 2 نظر / 25 بازدید
ففر

مارال جون اگه دوست داشتی مارو بلینک و بگو با چه اسمی لینکت کنم...وای مارال من عاشقت شدم[نیشخند][فرشته] خیلی وبت جالب و مفیده.....